Иновации – Инвестбанк

„Инвестбанк“ АД е модерна дигитална банка, която предлага богат набор от удобни и съвременни финансови решения. Дигиталната трансформация на услугите и продуктите е част от стратегията за иновации и технологично развитие на финансовата институция и издига клиентското преживяване на по-високо ниво.

 

С услугата си Мултибанкинг в началото на 2023 г. „Инвестбанк“ АД се нарежда сред пионерите по пътя към отвореното банкиране. Разполагайки с платежните си сметки в различни банки и финансови институции през платформите на „Инвестбанк“ АД, клиентите спестяват време и получават актуална информация за своето финансово състояние и улесняват банкирането си. Като социално отговорна институция, „Инвестбанк“ АД подкрепя обществено значими инициативи като“, конкурса за съвременно българско изкуство MOST, конкурса за чиста и прозрачна журналистика Web report, „Българската Коледа, както и различни дарителски кампании.