Лидер в дигиталните трансформации - Инвестбанк

„Инвестбанк“ АД е модерна дигитална банка, която предлага богат набор от удобни и съвременни финансови решения. Това, което я отличава от останалите, е индивидуалният подход към всеки клиент. „Инавестбанк” АД е първата изцяло българска банка, която предлага услугата Мултибанкинг в пълната й функционалност. Като част от стратегията за непрекъснато подобрение и развитие на конкурентни онлайн продукти и услуги, през 2022 г. финансовата институция реализира няколко ключови проекта, свързани с дигитализацията на различни процеси. 

 

Услугата Мултибанкинг дава възможност на клиентите на банката (както физически, така и юридически лица) лесно да следят наличностите и движенията си по сметките си в други финансови институции и удобно да оперират с всички свои средства от едно място. Корпоративната политика на „Инвестбанк“ АД е насочена към устойчивото развитие. Интегрирането на И ЕС ДЖИ политики е заложено в стратегията за развитие на банката, а имплементирането им във всички процеси се разглежда като ключов фактор за дългосрочен растеж и отговор на пазарните очаквания.