Облачни технологии - Power Partner Solution

Power Partner Solution е лидер на българския пазар в имплементирането на SAP решения за бизнеса, като HANA, S/4 HANA, FIORI, SAP Workflow и SAP Business One. Тя е първата фирма в България, която внедрява S/4 HANA public cloud. Екипът на компанията обединява повече от 40 ABAP програмисти и SAP бизнес консултанти с опит в множество реализирани проекти в 16 страни по света.

 

Компанията е първата, която предлага SAP Академия, в която успешно се провеждат обучения за ABAP програмисти и SAP консултанти. За тази цел през 2020 г. PPS разработи IT metamorphosis: платформа, която позволява обученията да бъдат по-достъпни и по-ефективни за всички, които искат да придобият нова професионална квалификация в областта на информацонните технологии. Изключителните постижения на PPS до момента и амбициозните планове за бъдещето отразяват мисията на фирмата, а именно - да помага на клиентите в прилагането на иновационни подходи в управлението на техния бизнес.