Устойчиво развитие - TexCycle

TexCycle обединява международна група от компании, специализирани в събиране, сортиране, дистрибуция и рециклиране на употребявани дрехи, обувки и други текстилни изделия.TexCycle има дейно участие във водещите местни, европейски и световни рециклиращи асоциации, фокусирани върху намирането на ефективни кръгови решения.

 

От 2018 година досега компанията е събрала над 6000 тона текстилни отпадъци. Активно информира общността за проблема с текстилните отпадъци и начините, по които могат да бъдат решени. Участват в разработване на устойчиви кръгови решения и имплементиране на технологии за рециклиране на национално, европейско и световно ниво. Осигуряват работа на над 420 човека в България и постоянно се разрастват.

През последната година активно работят по изграждането на съоръжение за механично текстилно рециклиране, което очакват да стартира тази година. Планирани са мощности за рециклиране с денонощен режим на работа, които да осигурят преработката на 20 т. текстилни отпадъци на ден. Към момента непотребният текстил се изнася за рециклиране в други държави или се предава за енергийно оползотворяване, но изграждането на такъв тип съоражение ще позволи това да се прави на територията на страната и така ще я позиционира като една от водещите държави на картата на кръговата икономика в ЕС.