AI - Cognyte България

Cognyte Software Ltd. е световен лидер в разработката на софтуер за разследващ анализ, който предоставя на правителства и други организации приложима информация за по-безопасен свят. Техният софтуер с отворен интерфейс има за цел да подпомогне клиентите им да подобрят ефективността на разследванията и вземането на решения, свързани с тях.

 

Разработената от Cognyte платформа за вземане на решения позволява на правителства и други организации да ускорят и подобрят ефективността на разследванията, които водят и процеса на вземане на решения. През изминалата година, Cognyte насочва усилия към това да разработи иновативни решения, базирани на изкуствен интелект (ИИ), машинно обучение (МО) и прогнозни анализи, благодарение на които да бъдат обработени големи обеми информация и данни, от множество източници. С това биват генерирани своевременни, смислени и ценни прозрения.