Blockchain - Cognyte България

Cognyte Software Ltd. е световен лидер в разработката на софтуер за разследващ анализ, който предоставя на правителства и други организации приложима информация за по-безопасен свят.

 

Решението за анализ на блокчейн на Cognyte дава тласък на разследванията в областта на криптовалутните престъпления, като предоставя на националните агенции за сигурност и правоприлагащите органи средствата да идентифицират и премахнат всякакви заплахи за сигурността. Cognyte прилага иновативен подход, комбинирайки анализа на блокчейн и общодостъпна информация с допълнителни източници и напреднали техники. Това успешно подпомага усилията на правоприлагащите органи да открият и неутрализират лица, извършващи незаконни транзакции с криптовалута.