Cybersecurity - Cognyte България

Cognyte Software Ltd. е световен лидер в разработката на софтуер за разследващ анализ. Техният софтуер с отворен интерфейс има за цел да подпомогне клиентите им да подобрят ефективността на разследванията и вземането на решения, свързани с тях.

 

Cognyte предоставя на Оператавните центрове за сигурност (SOCs) аналитични решения, насочени към киберсигурността, благодарение на които кибер заплахите биват идентифицирани в най-ранен етап и лесно могат да бъдат неутрализирани. Благодарение на решенията, които Cognyte разработва, клиентите превантивно идентифицират произхода на заплахите и успешно гарантират своята кибер устойчивост.