Employer branding – Fibank

През 2022 година Fibank стартира проект, който имаше за цел да позиционира работодателския бранд на банката, както и развитието на мотивацията, удовлетвореността и принадлежността на служителите. Проектът е дългосрочен - базиран на цялостна стратегия за управление на човешкия капитал на банката, като включва различни активности, насочени към външни и вътрешни публики.

 

Проектът стартира с планиране и структуриране на основните послания, които да представят Фибанк като: ЕДИН РАЗЛИЧЕН РАБОТОДАТЕЛ. Бяха изведени, утвърдени и екипно припознати основни ценности на Банката, с които служителите се асоциират и затвърждаване на доказано работещи и успешно развивани от Банката конкурентни предимства - различност, автентичност, семейственост, признание, доверие. В рамките на проекта се реализира и мащабна комуникационна кампания, чрез създаването и излъчването на автентични комуникационни послания от самите служители.