ESG лидер - Kaufland България

Само в рамките на последните две години, Kaufland България отчита значими резултати от целевите действия по отношение на ефективно използване на ресурсите, намаляване на екологичния отпечатък и насърчаване на клиенти, партньори и доставчици към поведение, свързано с опазване на околната среда.

Kaufland работи по амбициозна климатична стратегия с ангажимент да намали оперативните си емисии с над 80% до 2030 г. и да постигне климатична неутралност до 2025 годината. През 2022 г. компанията е спестила близо 4000 тона въглероден двуокис емисии. Постига го чрез инвестиции и иновации в щадящи околната среда хладилни инсталации; изцяло LED осветление; иновативни „зелени“ климатични инсталации и енергийно ефективни решения. През 2022 година Kaufland премина към 100% зелена енергия и продължи да разполага фотоволтаични инсталации на своите хипермаркети.

 

В контекста на своята климатична стратегия, търговската верига подкрепи 31-вата Българска Антарктически експедиция, която за първи път стигна до Ледения континент с български кораб. Kaufland подкрепи усилията на българските полярни изследователи в търсенето на решения за овладяване на негативното въздействие върху климата и се превърна в първият български ритейлър, стъпил на Ледения континент.