business excellence 2022

economic forum

Image

Даниела Бадалута

Президент и основател на RECREX

Предприемач с 13-годишен опит, лицензиран адвокат, завършила е няколко програми за обучение в областта на управлението, лидерството, комуникациите, икономиката, застраховането, психотерапията и инженеринга.
Като предприемач, тя е убедена, че предизвикателствата на другите компании са нови големи възможности на компанията, в която работи и създава със собствен капитал Recrex Румъния, RECREX България и RECREX Antifraud Center в Румъния.
Учредител е на НБРБЗИ - Национално Бюро за Разследване и Борба със Застрахователните Измами в България и първата жена в Европа, сдружение с нестопанска цел, създадено, за да води усилията на застрахователи, правоприлагащи органи и представители на обществото за предотвратяване и борба с всички видове застрахователни измами и престъпността чрез анализи на данни, разследвания, обучение, застъпничество в законодателството и обществена осведоменост.
Първата жена в Европа, която създава компания за управление щети и мениджър „Зелена карта“, интегрирана система, която отговаря на непокритите досега изисквания в тази област, развивайки RECREX Румъния.
Рекрекс България е застрахователна агенция и контролира деликатна ниша на застрахователния пазар в Източна Европа със специален профил на клиентите, които имат възбуждащо въздействие, като по този начин обслужват и задоволяват нуждите на застрахователните компании чрез интегрирани услуги и нови концепции.

В нейната визия е, че дори ако сте на прав път, ще бъдете стъпкани, ако останете на едно и също ниво, като лидер, самопознанието е безценно в професионалното издигане и е ръководство при вземането на стратегически решения с реализъм и доверие, но в същото време при избора на хора в екипа и тяхната подкрепа.
Когато говорим за ръководството на група, включваща професионалисти, твърдостта на характера и решимостта за победа трябва да доминират и в същото време да предават безопасност и власт в организацията на хората и бизнеса, включително застрахователния бизнес, като успява да промотира бизнес модел, който е наложени от набор от ценности като професионализъм, инициативен дух, доверие и иновации.