Image
Image
Image

Категории

 • Start-up на годината*
 • Skale-up на годината*
 • Сделка на годината
 • CEO на годината
 • Предприемач на годината
 • Инвеститор на годината
 • HR на годината
 • Employer branding
 • Устойчиво развитие
 • Корпоративна социална отговорност
 • Иновации
 • IT
 • Е-commerce (Електронна търговия)
 • Cybersecurity
 • Blockchain
 • AI
 • Облачни технологии
 • Fintech
 • Банки
 • Финансови институции
 • Търговия
 • Търговски вериги
 • Услуги
 • Застраховане
 • Фармация
 • Бързо оборотни стоки
 • Аутсорсинг
 • Интериорен дизайн
 • ПР, маркетинг и печат
 • Недвижими имоти
 • Строителство и инженерство
 • Образование
 • Земеделие
 • Индустрия и производство
 • Телекомуникации
 • Дстрибуция и логистика
В случай, че няма достатъчно кандидати в дадена категория, организаторите си запазвт правото да не излъчат победител в нея за съответната година.

По преценка на журито може да бъдете преместени в друга категория. 

*Категориите StartUP и ScaleUP се ползват от специални цени, но нямат право да се номинират в следваща категория.
Image
StartUP*
 • Административна такса за категории StartUP на годината и SkaleUP на годината
1290лв./категория без ДДС
Image
Standart
 • Административна такса за всяка първа категория, без StartUP и SkaleUP
1790лв./1-ва категория без ДДС
Image
Advanced +
 • Административна такса за всяка следваща категория, без StartUP и SkaleUP
750лв./2-ра категория без ДДС