Image

КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА:

Участници в конкурса са стартиращи, малки, средни и големи компании, както и личности със стратегически функции за представлявания от тях бизнес, от България или отговарящи за бизнес в България.

Всички участници ще бъдат оценявани от жури на база на информацията, подадена във въпросника за кандидата по следните критерии:
  • постижения в съответната категория – носи от 2 до 5 т.
  • добри управленски практики – носи от 2 до 5 т.
  • препоръки от партньори, клиенти, инвеститори, мениджъри и др. – носи по 1 т. на препоръка (максимум 3 препоръки)
  • Принос за обществото – носи 2 т.
*Кандидатите носят отговорност за достоверността на подадената информация за кандидатстване. Журито и организаторите на конкурса не носят отговорност за достоверността на подадената от кандидатите информация.
Image

МЕТОДОЛОГИЯ

Кандидатстването в конкурса за всяка от категориите се извършва само онлайн чрез сайта и на имейл office@businesslady.eu.

Кандидатите отговарят на въпросник, свързан с постиженията и резултатите на Компанията през изминалата година, като всеки въпрос носи определен брой точки. Всеки член на журито оценява самостоятелно кандидатурите и изпраща оценките си на редакционния екип на сп. Business Lady, който обобщава получената от журито информация, и на тази основа класира кандидатурите във всяка категория и обявява финалистите. Точките, събрани от всички членове на журито, определят крайното класиране във всяка категория. Награда получават Компаниите/Лидерите, заели първо място във всяка категория. Допълнително се отличават и финалистите в топ 3.

Цялата информация с оценките и калкулациите се изпраща на  журито, което им позволява да проверят коректността на класирането. Това гарантира прозрачността на конкурса.

При конфликт на интереси, членовете на журито не поставят оценки за съответната кандидатура, а липсващата позиция се запълва със средната оценка на другите членове на журито за тази кандидатура. Класиралите се на второ и трето място във всяка от посочените категории се обявяват за финалисти и получават сертификат “Company of the year’2024 финалист”.

В случай, че няма достатъчно кандидати в дадена категория, организатора си запазва правото да не излъчи победител в нея за съответната година.

По преценка на журито може да бъдете преместени в друга категория.
Церемонията по награждаване ще се проведе на 05 ЮНИ 2024г.
Методът ще бъде с подаване на кандидатури онлайн, след което всяка кандидатура ще бъде разгледана и оценена по предварително обявени критерии от жури.     

Етапи на конкурса:   
„Компания на годината“ ще се проведе в периода март – юни 2024г.   
  • до 31.05.2024 г. - онлайн кандидатстване. 
  • на 03.06.2024 г. - Потвърждаване на номинация за "Компания на годината". 
  • на 05.06.2024 г. - Церемония по награждаване и обявяване на победителите. 

Кой може да участва:
Участници в конкурса са стартиращи, малки, средни и големи компании, както и личности със стратегически функции за представлявания от тях бизнес, от България или отговарящи за бизнес в България.   

Всички участници ще бъдат оценявани от жури на база на информацията, подадена във въпросника за кандидата по следните критерии:  постижения в съответната категория – носи от 2 до 5 т.  добри управленски практики – носи от 2 до 5 т.  препоръки от партньори, клиенти, инвеститори, мениджъри и др. – носи по 1 т. на препоръка (максимум 3 препоръки) Принос за обществото – носи 2 т. 

*Кандидатите носят отговорност за достоверността на подадената информация за кандидатстване. Журито и организаторите на конкурса не носят отговорност за достоверността на подадената от кандидатите информация.  
Image

Жури

Цветан Симеонов
Цветан Симеонов

Председател на БТПП

Детелина Смилкова
Детелина Смилкова
Председател на БАУХ
Радослав Благоев
Радослав Благоев
Бизнес консултант
Георги Първанов
Георги Първанов
HR Експерт и предприемач
Любомир Гетов
Любомир Гетов
Управител на Анадър Пойнт Адвайзърс
Наталия Футекова
Наталия Футекова
Член на УС на БАИТ
Васка Бакларова
Васка Бакларова
Създател на ОМНИ
Даниел Димитров
Даниел Димитров
Организатор
Георги Руйчев
Георги Руйчев
Изпълнителен директор на БФБЛ